رویه پذیرش

داوطلبان استقرار در مرکز رشد با توجه به درجه بلوغ و میزان پیشرفت فعالیت‌هایشان در یکی از گروه‌های زیر پذیرش می‌شوند.

  • هسته فناور

تیم‌های کاری متشکل از تعدادی دانش آموخته با زمینه‌کاری مشخص که در صدد تشکیل یک مؤسسه حقوقی یا تثبیت ایده‌کاری برای ایجاد یک حرفه مبتنی بر زیست‌فناوری هستند اما شرایط لازم را به عنوان شرکت نوپا (واحد فناوری) ندارند. هسته‌ها در طی دوره پیش‌رشد تبدیل به شرکت نوپا (واحد فناوری) خواهد شد.

  • شرکت نوپا

شرکت‌های نوپا عبارت‌اند از واحدهای فناور دارای هویت حقوقی مستقل از مرکز رشد که با توجه به اساسنامه خود در زمینه تحقیقات کاربردی و توسعه‌ای، طراحی‌مهندسی، مهندسی‌معکوس، انتقال‌فناوری، ارائه‌ خدمات تخصصی و در جهت تجاری‌کردن نتایج تحقیقات فعالیت می‌نمایند و می‌توانند از نظر حقوقی در حال تشکیل یا موجود (به ثبت رسیده) باشند.

  •  واحدهای تحقیق و توسعه

واحدهای تحقیقاتی وابسته به صنایع، موسسات تحقیقاتی، دانشگاه‌ها ، پژوهشگاه‌ها یا دستگاه‌های اجرایی که دارای هویت مستقل از مرکز رشد بوده و با توجه به اسناد قانونی در زمینه تحقیقات کاربردی و توسعه‌ای، طراحی مهندسی، انتقال فناوری، ارائه خدمات تخصصی و در جهت تجاری‌ کردن نتایج تحقیقات فعالیت می‌نمایند.

دوره‌های استقرار در مرکز رشد به دو دوره پیش‌رشد و رشد تقسیم می‌شود.

  • دوره پیش رشد

دوره پیش‌رشد، دوره‌ای است که در آن به هسته‌ها، شرکت‌ها، واحدهای تحقیق و توسعه، مشاوره و آموزش‌های لازم برای آشنایی با بازار، شناسایی گروه‌کاری (ویژه هسته‌های فناور)، تثبیت ایده‌کاری، ایجاد هویت‌های حقوقی مستقل و تهیه و ارائه طرح تجاری (Business Plan) داده می‌شود. در صورت موفقیت در این دوره مقدماتی واحدهای فناور می‌توانند متقاضی اسکان رسمی در مرکز رشد شوند. زمان این دوره 6 ماه بوده و در صورت نیاز تا 9 ماه قابل تمدید است.

  • دوره رشد

 دوره‌ای است 2 ساله که طی آن واحدهای فناوری مستقر در مرکز رشد به معیارهای رشد یافتگی دست یافته و پس از آن از مرکز رشد خارج می‌شوند. زمان این دوره با تصویب شورای مرکز رشد تا 3 سال قابل افزایش است.

 

فلو چارت استقرار در مرکز رشد:

 

 

کاربرگ مقدماتی پذیرش

فرم اولیه درخواست استقرار در مرکز رشد


عضویت در خبرنامه
مستقر در مرکز